Uzman Çavuş Sözleşmem Haksız Feshedildi Ne Yapmalıyım Diyenlere

Sorularınızı bu formdan sorunuz:

  Uzman çavuş fesih nedenleri

  Uzatmadan konuya gireyim. Uzman çavuş sözleşmesi fesh edilen kişi bunun neden olduğunu öğrenmek için evvela Uzman Çavuş Kanunu’nun 12. maddesine bakmalıdır. Forum sitelerine, avukat simsarlığı yapan derneklere değil…

  Gelin beraber bakalım o maddeye; her bir cümlesini beraber yorumlayalım ne diyormuş…

  Ne diyor Uzman Erbaş Kanunu 12. Maddesi:

  Sözleşmenin imzalanmasından sonra ilk beş aylık intibak dönemi içerisinde göreve inti- bak edemeyenler ile ayrılmak isteyenlerin sözleşmeleri feshedilerek, Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Peşin olarak ödenen aylık ve aylık ile birlikte ödenen diğer tüm özlük haklarının çalışılmayan günlere ait kısmı geri alınır.

  Şair burada diyor ki “eğer sizi kanunda yazan haklı sebeplerden ötürü şutlarlarsa verdikleri paraları çatır çatır geri alma hakkı doğar.”

  Görevde başarısız olanlarla, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan veya kendilerinden istifade edilemeyeceği anlaşılan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar, yedekte er kaynağına alınırlar.

  Eğer işe yaramaz iseniz yine sizi şutlama hakları olduğundan bahsediyor burada yüce kanun koyucu. Bu ne saçma bir maddedir birader!  Adamlar istedikleri gibi kafalarına göre adam atabiliyor resmen. Olacak iş değil gerçekten, tam bir saçmalık. Kanun maddesi böyle muğlak, soyut ve genel olmamalı. Şu yukarıdaki kanun maddesi cümlelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından derhal iptali gerekmektedir…

  Görevde başarısız olma, intibak edememe ve kendilerinden istifade edilememe hâlleri ve bunlara yapılacak işlemler, çıkarılacak yönetmelikte düzenlenir.

  Burada yorumlanacak bir şey yok her şey gayet açık ve net.  Mevzuyla ilgili daha kapsamlı ve ayrıntılı bilgiyi kanunlar hiyerarşisinde daha altta ve aşağıda olan yönetmelikler ile düznleyeceğini söylüyor kanun koyucu.

  Ayrıca;
  a) Almış oldukları sicile göre kademe ilerlemesi yapamayanların,
  b) (Değişik birinci cümle: 22/1/2015 – 6586/78 md.) Verilen ceza, ertelense, seçenek

  yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi;

  1) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüş- vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı mahkûm olanların,

  Bazı suçlar vardır ki bunları işleyenler cidden iflah olmuyor. Kuran yırtan kızın maymuna dönmesi misai bu suçları işleyenlerin iki yakası bir araya gelmiyor. İşte bu yukarıda yazan suçlar da onlardan bazıları. Bulaşmayın bunlara arkadaşlar. Hem ayrıca fesat nedir Allah aşkına. Nasıl yazdılarsa artık kanunu element uydurmuşlar. Nereye fesat karıştırıyor acaba ihaleye mi desek hemen 2 cümle yukarıda ihale kelimesi geçiyor. Bence “ortalığa durduk yere  fesat karıştırmamak, pislik yapmamak” anlamında bunu kullanmışlar. Fesat adam istemiyorum, adam gibiysen gel birader diyip masaya yumruğunu vuruyor kanun koyucu 🙂

  Yine unutmamak gerek ki; askerî Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olanların  Askeri ceza kanunu’nda yazan suçları işlerseniz aklınızı alırlar arkadaşlar. Askerde emanet verilen tüfeği kaybetmekten farksız burada yazan suçları işlemek. Perişan ederler!

  c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olanların,

  Ben anlamıyorum arkadaş. Bir insan 30 günden daha uzun süreli suç işledi diye onu askere. almamak nedir.  Yanlış anlamayın sizleri suça özendirmiyorum ama insnanın başına her şey gelir bu dünyada.  İlla HAGB mi verilmesi gerekiyor. TCK 51 bağlamında bir erteleme alan adamın hayatı kaymak zorunda mı?

  ç) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olanların,

  d) (Değişik: 31/1/2013-6413/45 md.) Son olarak verilen de dahil olmak üzere, kararın kesinleştiği tarihten itibaren geriye doğru son bir yıl içinde toplamda otuz gün ve daha fazla oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezasına mahkûm olanların veya en son aldığı disiplin cezasından geriye doğru son bir yıl içinde en az iki disiplin amirinden toplam sekiz defa veya daha fazla disiplin cezası alanların,

  e) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenlerin,

  f) Çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların,

  Sözleşmeleri feshedilmek suretiyle Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silâhlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silâhlı Kuvvetlerine alınmazlar.

  Bu maddeyi yazan adam kimse gerçek bir kral, reis, başkan… Restini çekmiş ve demiş ki “bir kere hayatıdan çıkardığımı bir daha da sittin sene almam” 🙂 Tamam reyis… Şakası bir yana uzman çavuşluktan ilişiği kesilen adamın bir daha da alınamaması çok ama çok saçma. Çünkü ilişik kesilmesine neden olan olgu, vakıa sonradan ortadan kalkabilir. Bu durumda kişinin hala uzman çavuşluk görevine girememesi çok saçma olacaktır.

   Fesih Evrakının Muhafazası

   Uzman çavuşluk görevinizin son bulduğuna dair olan ilişik kesme yazısını, tebligatını saklamalısınız. Bu evrak dava süresi yönünden büyük önem arz edecektir. Dava açma sürsi olan 2 aylık süreç, bu evrak size usulüne uygun şekilde tebliğ edildiği andan itibaren başlayacaktır. O sebeple annenizin bu evrakı süpürmesine çöp zannedip atmasına engel olmalsınız.

   bu evrakı tebliğ aldığınız anda üzerine tarih yazmalısınız. Sonradan tebliğ tarihi unutulabiliyor. Gerçi evrak iade taahhütlü geldiyse ptt görevlisinin tutmuş olduğu zabıtta bu tarih yazıyor. Hatta ptt bilişim veritabınında bile bu tarih yazıyor ama olsun siz yine de işinizi şansa veya başkalarının insiyatifine bırakmayın.

   Haksız Fesih Davası Açılması

   Bir idari dava açmak için gereken en önemli şey para değildir, “sebeptir“. Eğer makul ve kabul edilebilir bir sebebiniz var ise ve açık hukuka aykırılık söz konusu ise iptal davanızı açabilirsiniz. Paranız olmasa bile bu davayı açmak mümkün. Gider adli yardım talepli dava açarsınız ve talebiniz kabul edilirse dava harç ve masrafları bile ödemezsiniz. O sebeple hak aramayı illa zengin işi zannetmeyin. Evet zenginlerin haklarını daha iyi aradıkları doğrudur. Nitekim henüz; “bilinçli ve hür insanlar için”  bu hak arama kapısı kapanmış falan değildir.

   Dava açmak için evvela elimizde bir dava dilekeçesi olmalı. Öyle internetten beleşe bulduğunuz 2-3 sayfalık dilekçeler ile dava açmaya kalkmayın davanız reddedilir. Bakın ben hakim olsam ve karşıma; avukat bile tutmadan 2-3 sayfalık matbu bir intetnet dilkeçesi ile çıkan adamın davasını açık hukuka aykırılık yok ise umursamam. Niye umursayım, bananene. Allahını severseniz üşenip de bir dilekçe yazmayan veya 3-5 kuruşuna kıyıp da bir dilkeçe yazdıramayan, avukat bile tutmayan adam için ben niye elimi taşın altına koyayım. Ne diye koca devleti karşıma alayım?

   Uzman Çavuş haksız fesih dava dilekçenizde bulunması gereken önemli ayrıntılar şunlar:

   • Fesih ihbarnamesinde gerekçe olarak gösterilen şeyi düzgünce yazın. Aksi halde mahkeme nereye odaklanacağını, nasıl müzekkere yazacağını şaşırabilir.
   • Kişisel bilgileriniz tam ve eksiksiz olmalıdır. Özellikle de Tc kimlik, isim-soy isim ve adres bilgileri.
   • Tarih ve imza atmayı unutmayın (bildiğinizin farkındayım ama ben yine de yazayım. Şu basit ayrıntı bile o kadar çok unutuluyor ki tahmin bile edemezsiniz)
   • Talep konusu ile dava konusu aynı olsun. Bunu her defasında yazıyorum ama olsun tekrardan yazmaktan zarar gelmez. Bazı değerli idare hakimlerimiz sırf şundan dolayı dilekçeyi reddedebiliyor.
   • Ekleri düzgünce dilekçeye yedirin. Yani okyucu hangi noktada eke göz atması gerektiğini bilsin.
   • Mümkünse internetten bir dilekçe formatı edinin ve oradaki üslubu taklit edin.
   • Haksız fesih davası açtığınız için sözleşmenizin bir örneğini muhakkak dilekçenize ekleyin. Hakimler bunu görmek isteyecektir.

   Bu noktada idari işlemin iptali ile ilgili şu makalemize göz atmanızı öneririz. Belki buradan da bir şeyler öğrenebilirsiniz.

   Uzman çavuş haksız fesih davasının takibi

   Cevaba cevap, yürüme durdurma, ek beyan ve istinaf  aşamalarının her biri düzgünce takip edilmeli ve en ince hukuki ayrıntılar dahi titizlikle ele alınıp incelendikten sonra buna göre savunma dilekçeleri yazılmalıdır. Arkadaşlar nasıl ki doktorsuz amelliyat olmaz ise avukatsız da savunma falan olmaz. Gidin bir yerlerden borç para alın avukat tutun. Hem tek başınza koca devlet ile Milli Savunma Bakanlığı veya Jandarma Genel Komutanlığı’nın kıdemli avukatları ile nasıl baş edeceksiniz. Adamın aklını alırlar.

   Bu aşamada buradan sizlere detaylı hukuki tavsiyeler veremeyeceğim. Çünkü buradan o kadar detay vermek mümkün değil. Ancak eğer idari işlemin iptali aşamalarını merak ediyorsanız Ankara Üniversitesi’nin şu linkinden akademik bilgiye erişebilirsiniz:  http://www.hukukiyardim.gov.tr/myd_brosurler/idaridavalarinacilmasi.pdf  Bu kaynakta çok güzel bir broşür buldum.

    Yorum Yap