İş hukuku; işçi hakları, çalışma koşulları, işçi ücretleri, işçi sendikaları ve işveren-işçi ilişkileri ile ilgili konuları inceleyen bir hukuk dalıdır. İş hukuku Kara Avrupası hukuk sistemlerine dahil ülkelerde genellikle özel iş kanunları ile düzenlenir. İş uyuşmazlıkları genel kural itibariyle iş mahkemelerinde yürütülmektedir. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerinde görülmektedir. (kaynak: wikipedi)

İş Mahkemesi’nde görülen davalara “iş davası” denilir. Bu alan “İş Hukuku Kanunu” ve “Medeni Hukuk” yasaları ile birlikte “borçlar hukuku” alanını da ilgilendirmektedir. Dolayısıyla disiplinlerarası bir alan olup uzmanlık gerektirmektedir. Sadece işçi davalarına odaklanmış bir hukuk bürosu ile davanızı yürütmeniz elzemdir.

Bu konudaki sorularınız için lütfen iletişim sayfasında iletişime geçiniz.