Genelde bu dava (muvazzalı devirler) ölmeden son 3-5 sene önce bir ayak çukurda iken yapılmaktadır. Bunun sebebi çoğu kez "denkleştirme amacıdır". Ancak size iyi haberim var. Yüce Yargıtay son zamanlarda mirasbırakanın saklı paylara saygı duyan "paylaştırma, üleştirme, denkleştirme" iradesini de makul görüyor. Çünkü yukarıda da dediğim gibi bu davanın şartlarından en önemlisi "mirasçıların bir veya birkaçından kısmen ya da tamamen mal kaçırmak ya da bir kısmını kayırmaktır". Hal böyle olunca ortada makul ve kabul edilebilir seviyelerde paylaştırma olunca muris muvazzasından söz edilemez.
En sık Karşılaşılan Sebepleri
1) Evlatlardan birisine Sebepsiz Torpil Yapılması Nedeniyle Muris Muvazzası

2) Maddi Yönden Kötü Durumda Olan Mirasçının Güçlendirilmesi
3) Evlatlardan Birisinin Mirasçı Sağ ve Hasta İken Onunla Daha yakından İlgilenmesi
4) İkinci ya da son eş nedeniyle
5) Avukata bağışlanan tapu
6) Çalışana devredilmesi
7) Metrese devredilmesi
8) Anneye ya da Babaya Mal Devretmek
9) Evlatlardan birini ödüllendirmek
10) Çocuklardan birisini cezalandırma
11) Ölmeden önceki son günlerde devir yapılması

Muris Muvazzası Söz Konusu İse Buradan Öğrenin

İletşim formundan yazmanız yeterli

Hızlı ve Net Cevap Alın

Sorununuza sade ve tatmin edici cevap alın