Tapu iptali ve tescili davası; kanuna aykırı, usulsüz veya yolsuz düzenlendiği iddia edilen tapu kaydının tekrardan hukuka uygun hale getirilmesi için açılır. Bu dava taşınmazın aynına; yani mülkiyet hakkına ilişkin bir dava olduğundan, mahkeme hükmü kesinleşmediği sürece icra edilmesi mümkün değildir.

KİME AÇILIR: Taşınmaz mülkiyetine ilişkin tüm davalar ile tapu iptal ve tescil davası, tapu kaydında taşınmazın mülkiyet hakkı sahibi olarak gözüken kişiye karşı açılır (ZATEN BAŞKA TÜRLÜSÜ MÜMKÜN DEĞİLDİR). Eğer tapu sahibi  ölü  ise tapu iptal ve tescil davasının malikin mirasçılarına karşı açılması gerekir.

 

En Çok Hangi Nedenlerlerden Ötürü Açılır?

  • İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası açılabilir
  • Vekalet görevinin kötüye kullanılması sebebiyle tapu iptal ve tescil davası açılabilir
  • Aile konutu nedeniyle
  • Muris muvazaası nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açılabilir
  • Hukuki ehliyetsizlik söz konusu olması sebebiyle tapu iptal ve tescil davası,
  • Kazandırıcı zamanaşımı ve zilyetlik sebebiyle.
  • Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle