Ceza Soruşturması Açıldı Ne Yapmalıyım? Kaç Ay Sürer? Memuriyete Etkisi?-Kurtulma Rehberi

Sorularınızı aşağıdaki formdan veya sağ alttaki canlı mesajlaşma bölümünden yazabilirsiniz.

  Ceza soruşturması kaç ay-yıl sürer?

  Bu soru ceza soruşturmasına maruz kalan çoğu kişi tarafından en sık sorulan soruların başında gelmektedir. Bunun maalesef net bir cevabı yoktur. Ancak incelediğim dosyalara ve tecrübelerime dayanarak size ortalama süreler yazmak isterim. Bu süreler genelde suç türüne ve fail sayısına bağlı olarak değişmektedir.

  Dolandırıcılık ve hırsızlık suçları soruşturmaları ne kadar sürer?: Bu suç türleri diğerlerine nazaran tespitin yapılması daha zor olduğundan dolayı nispeten uzun sürmektedir. Çünkü çoğu kez fail başından itibaren kendisini gizlemek için çaba sarf etmekedir. Bu tür ekonomik malvarlığına karşı yönelik olan suçlarda ceza soruşturması ortalama 1,5 yıl sürmektedir.

  Hakaret, tehdit, iftira, şantaj, özel hayata karşı suçları ceza soruşturması ne kadar sürer?: Kişilik haklarına yönelik olan bu tip suçlar genelde ön hazırlık ve plan olmadan ani bir öfkeyle işlendiğinden çoğu kez deliller de ortada olur. Bundan dolayı savcılıkların işi nispeten daha kolaydır. Ancak eğer fail sahte sosyal medya hesabı gibi hesapların arkasına gizlenerek bu suçu işlediyse yüksek ihtimalle merkezi Amerika ve dünyanın muhtelif ülkelerinde olan sosyal medya siteleri İP adresi bilgileri vermeyeceğinden soruşturma bitmeyecek ve faili meçhullar arasına atılacaktır. Bu tür kişilik haklarına yönelik suçlarda ceza soruşturması ortalama 5-6 ay sürmektedir.

  Cinayet, yaralama, öldürmeye teşebbüs, cinsel saldırı suçlarında ceza soruşturması ortalama ne kadar sürer?: Bu tür bedensel bütünlüğe karşı işlenmiş suçlarda “adli tıp raporu” beklenmesi nedeniyle soruşturmalar biraz uzamaktadır. Ayrıca cinayet planlı işlendiyse failin bulunması da çok kez mümkün olmadığından soruşturma bitmemekte veya faili meçhul dosyalar arasına girmektedir. Ancak bu tarz suçlarda ortalama bir rakam vermek gerekirse ceza soruşturması 1 yıl sürmektedir.

  Uyuşturucu, suç örgütü, tefecilik, kumar oynatma suçlarında ceza soruşturması ne kadar sürer?: Bu tür suçlar genelde örgüt dahilinde işleniyor. Ayrıca çok failli oluyor. Bundan dolayı en uzun süren soruşturmalar genelde bunlar oluyor. Ortalama soruşturma süresi 2 yıl diyebiliriz.

  Terör suçlarında ceza soruşturması ne kadar sürer-kaç ay sonra biter?: Evet, listenin zirvesine geldik. Terör gibi devletin güvenliğine karşı suçlarda davacı çoğu kez KH’dir. Yani “kamudur”. Bu sebepten ötürü bu suçlarda dönemin siyasi rüzgarı çok büyük önem arz etmektedir. Gördüğüm kadarıyla uygulamada savcılar genelde bu soruşturmaları olabildiğince ağırdan almaya çalışmaktalar. Bu tür soruşturmalar ortalama 3,5 sene sürmektedir. Onyıllar boyunca sürdüğü de olmaktadır.

   Ceza soruşturması işkencesinden nasıl kurtulabilirim?

   Böylesine  %100 etik olmayan bir başlık açmazdım normalde ancak “ceza soruşturması” denilen illetin bazı durumlarda yarattığı “gereksiz tahribatın önüne geçebilmek için” ve “işkence” olarak nitelendirilmemesi için burada önemli bazı bilgileri yazmam gerek. Lütfen beni iyi dinleyin…

   Bu illetten kurtulmak için hakkınızda yürütülmekte olan soruşturmanın konusu olan suçun türü önem arz etmektedir.

   Birçok kişi iş işten geçtikten sonra avukat tutar. Siz bu hatayı yapmayacaksınız. Hemen şimdi avukat tutmalısınız.

   Dosyaya savunma dilekçesi sunmanız gerekiyor. Ancak bu dilekçeler kamyoncu ağzıyla değil, olabildiğince profesyonel, hukuksal dille yazılmış ve etkileyici olmalıdır.

   Ceza soruşturması savunma dilekçesinde şu ayrıntılara dikkat edin:

   • Dosya numarası yer alsın
   • kendiniz hakkında sanık değil dosya şüphelisi diye ifade kullanmalısınız.
   • Tarih, adres ve imza yer almalıdır.
   • Savunma konusu beyanlar belli bir hiyerarşi ve kategorizasyon dahilinde olmalıdır. (ne kadar özenirseniz dosyanız o kadar titiz incelenir)
   • Dilekçenizde şekli şartlara uymaya mümkün olduğunca dikkat edin.

   Bu yukarıdaki kurallara uygun olan dilekçeden 1 kere değil birden fazla kez ve düzenli aralıklarla “avukatınız”  tarafından ibraz edilmelidir. Ancak bilmelisiniz ki tıpkı ceza kovuşturması gibi soruşturma aşamasında da ceza muhakemesi kurallarının ve ceza hukuku ilkelerinin geçerli olduğunu unutmayın. Bu demektir ki oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız. Yani dilekçelerde hukuki vakılar, olay örgüsü ve talep yargılamanın etiğine uygun düzenlenmelidir.

   Savcılık telefonumu dinler mi?

   CMK 135’in 8. fıkrasında sayılan suçlar dışındaki suçlar için telefonunuz dinlenmez. Bu dinleme en çok 2 ay kadar yapılabilir.  Gerekirse 1 ay daha uzatılabilir. Ayrıca bu uzatma terör suçlarında her defasında 1 ay ve toplam 3 ayı geçmemek üzere uzatılmasına karar verebilir. Bu süreler dışında dinleme yapılırsa hukuka aykırı olacaktır. Hukuka ayırı dinleme neticesinde elde edilen delille ise hukuka aykırı olacaktır.

   Savcılık bilgisayarıma el koyar mı?

   Savcılık eğer çok zor durumda kalır ve başka türlü delil elde etme imkanı bulamaz ise bilgisayarınıza el koyabilir.

   Madde 134 – (1) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturmada, başka surette delil elde etme imkânının bulunmaması halinde, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine şüphelinin kullandığı bilgisayar ve bilgisayar programları ile bilgisayar kütüklerinde arama yapılmasına, bilgisayar kayıtlarından kopya çıkarılmasına, bu kayıtların çözülerek metin hâline getirilmesine hâkim tarafından karar verilir.

   (2) Bilgisayar, bilgisayar programları ve bilgisayar kütüklerine şifrenin çözülememesinden dolayı girilememesi veya gizlenmiş bilgilere ulaşılamaması halinde çözümün yapılabilmesi ve gerekli kopyaların alınabilmesi için, bu araç ve gereçlere el konulabilir. Şifrenin çözümünün yapılması ve gerekli kopyaların alınması halinde, el konulan cihazlar gecikme olmaksızın iade edilir….”

   Ancak bu el koyma yapıldıktan sonra “şifre çözüldükten sonra gerekli kopyalar alınır ve derhal el konulan bilgisayarlar iade edilir”.

   Açıkçası gsm konuşmalarının dinlenmesi gibi basit bir özel hayat müdahelesi dahi katalog suçlarla sınırlandırılmış iken içerisinde yatak odası görüntülerinin dahi bulunması muhtemel olan bilgisayar kütüklerinin lise mezunu onlarca polisin görebileceği şekilde el konulması ve açık edilmesi saçmalıktır.

   Muhtemelen aradan 120 sene geçtikten sonra masallarla iktidara gelenlerin aile yakınlarının canı şans eseri yandıktan sonra bu mevuzat hükmünü düzenleyeceklerdir. O güne kadar saça uygulamaya devam etmek kanun gereği icap edecektir. Profesör veya alanında uzmanlaşmış emek harcamış hukukçuların yasa yapımı konsunda bırakın etkide bulunmaya söz söyleme hakları dahi yoktur. Yasalar iyi masal anlatan ve hukuktan çok fazla anlamayan demogoglar tarafından tasarlanmalıdır. Demokrasinin gereği budur. ‘Hukuka uygun şekilde‘ yüzbinlerce can yanmalıdır.

   Soruşturma Açılırsa Yurt Dışına Çıkabilir Miyim?

   Eğer ki bu soruşturma katalog suçlar ile ilgili değil ve savcılık tarafından tutuklanmanız isteği ile sulh ceza hakimliği’ne sevkiniz gerçekleştirilmediyse ve yurt dışına çıkış adli kontrol tedbiri konulmadıysa yurt dışına çıkabilmeniz mümkündür. Bu durum Anayasa 23/5 ve CMK 109-115 hükümlerinde detaylıca irdelenmiştir.

   Arkadaşlar lafı dolandırmayacağım açık konuşacağım. İnsan haklarına aykırı ve saçma sapan, orantısız cezalar çıkabilecek bir yargılama ile karşı karşıya kalan bir bireyin kaçması kadar doğal bir refleks yoktur. Bu durum uluslararası ceza hukuku pratiklerinde de olağan karşılanmaktadır. En nihayetinde ülkeler arasında suçlu iade anlaşmalarında dahi “insan hakları ihlali varlığı veya şüphesi” halinde ve “düşman ceza hukuku uygulanması” halinde suçlunun iadesinin yapılamayacağı kayıt altına alınmaktadır. Böylesi durumlarda yabancı ülkelere sığınma talebinde bulunmanız şartlar dahilinde dahi söz konusu olabilir.

   Soruşturma Kaç Yıl Sonra Düşer?

   Her ne kadar soruşturma zamanaşımı diye birşey olmasa da dava zamanaşımı diye bir gerçek var. Hesaplama yaparken bu süreleri kesen olaylara dikkat. Soruşturma sırasında: ifade alma, soruşturma izni talep etme, tutuklanma gibi olaylar bu sürelerin sıfırlanıp yeniden başlamasına sebep olur. Ancak bu süreler sıfırlanıp yeniden işlemeye başlasa bile her halukarda %50’sinden daha uzun olamaz. Yani mesela 8 yıl ise olağan dava zamanaşımı; olağanüstü dava zamanaşımı 12  yıldan daha uzun olamaz. Bu noktada uzamış zamanaşımının hesaplanması konusunda ince ayrıntılar bulunduğunu ifade etmek gerek.

   18 yaş üzeri

   • Ağırlaştırılmış müebbet: 30 sene,
   • Müebbet hapis: 25 yıl,
   • 20+ yıl:  20 yıl,
   • 5-20 yıl: 15 yıl,
   • 5 yıl altı: 8 yıl

   15 ila 18 yaş arası

   • Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını: 20 yıl,
   • Müebbet hapis cezasını: 16 yıl 8 ay,
   • 20+ yıl:  13 yıl 4 ay,
   • 5-20 yıl:10 yıl,
   • 5 yıl altı: 5 yıl 4 ay.

   12 ila 15 yaş arası

   • Ağırlaştırılmış müebbet: 15 yıl,
   • Müebbet hapis cezası: 12 yıl 6 ay,
   • 20+ yıl:  10 yıl,
   • 5-20 yıl: 7 yıl 6 ay,
   • 5 yıl altı: 4 yıl.

   Ceza Soruşturmasının Memuriyete Etkisi Nedir?

   Evet, geldik en kritik sorulardan birisine. Arkadaşlar bu konuda şöyle bir makale yazmıştım. Onu ayrı bir sekmeden açın dursun: Savcılık soruşturması güvenlik soruşturmasını etkiler mi?

   Ceza soruşturmaları yeni güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tasarısı meclis tarafından tamamen onaylanıp kanun halinde gelirse arşiv ve güvenlik soruşturmalarında karşınıza çıkacaktır.

   İşte bu sebepten ötürü haksız savcılık soruşturmalarının kapanması çok elzemdir. Kanun yapıcılar bu konunun ehemmiyetinin farkına varmış olacaklar ki “SYOK” adı verilen “soruşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar” müessesini yaratmışlardır. CMK m.158/6’dan kaynağını alan bu müessese bence çok yerindedir. SYOK şartları şu şekildedir:

   • Savcılığa ulaşan ihbar ve şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması halinde soruturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verilir.
   • Savcılığa ulaşan ihbar ve şikâyetin soyut ve genel nitelikte olması durumunda soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilir.

   Eğer SYOK alamaz ve ceza soruşturması devam eder ise ve bu ceza soruşturmasının konusu terör gibi suçlardan dolayı ise memuriyet hayallerinize geçmiş olsun diyebiliriz.

   Ancak şu da bir gerçek ki üst sınırı 5 yıl olan ve incir çekirdeğini dolduracak kadar zarar vermeyen, düşünce suçu mahiyetinde olan, şikayetten vazgeçilmiş olunan basit suçların “şüphelisi” olunmasından dolayı da memuriyet planlarının iç edilmesi adil olmayacaktır. Belki hukuka uygun olacaktır ancak yine de adil olmayacaktır…

   Savcılık her türlü kişisel verime ulaşabilir mi?

   Bu sorunun cevabı bulunduğunuz ülkede “özel hayata ve hayatın gizli alanlarına olan saygının” boyutuna göre değişecektir. Bizim memleketimizde özel hayat mühimdir. Ancak devletimizin bekası özel hayattan daha mühim görülmektedir. Lakin masal anlatıcılarımızın arka plandaki “işleri” devletimizin bekasından bile daha mühim görülmektedir. Yanlış anlaşılmasın ben burada masal anlatıcıları eleştirmiyorum. Onların bir suçu yok. Onlara çok ciddi değer verme “tercihinde” bulunan genç halkımız kendisini bu şekilde iyi hissediyor. Mühim olan iyi hissetmektir. Kişisel özgürlük veya devletin bekasındansa “kendisiyle özdeşleşmiş oldukları büyük masal anlatıcının”  lüks içinde yaşamasından, para yemesinden, restleşmesinden ve kahvehane basıp racon kesmesinden hoşlanmaktadırlar… Çünkü alelade vatandaş büyük masal anlatıcı ile ruhen birleşmiştir ve psikolojik olarak onun yerine geçmiştir. Çok iyi anlıyorum ve bu tercihe saygı duyuyorum.

   Konuyu dağıtmadan bu alt başlıktaki soruya değinmek istiyorum. Suçları; bu yukarıdaki paragrafta değindiğim psikolojik, sosyolojik ve siyasi hakikatin süzgecinden geçirerek savcılığın hangi suçlarda sizin hangi kişisel verilerinize ulaşabileceği konusunda bir çıkarım yapabilirsiniz.

   Ceza Soruşturması Sorgulama Mümkün Mü?

   Kural olarak ceza soruşturmasında baştan sona gizlilik hakimdir. Ancak elbette soruşturmanın usulü işlemleri yönünden bu görüş hakimir. Hakkınızda bir soruşturma olup olmadığı yönünde internet üzerinden yapabileceğiniz bir sorgulama YOK!

   Lakin soruşturmanın yürütüldüğü adliyeyenin savcılık kalemine giderek hakkınızda bir soruşturmanın olup olmadığını, esas numarasını, savcısını, suçun türünü sorgulamanız mümkündür. Lakin bu terör gibi dosyada gizlilik kararı olduğunda işler değişmekedir.

   CMK 153: “Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini harçsız olarak alabilir.’’

   CMK 153. Maddenin 2.fıkrası ‘‘Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu yetkisi kısıtlanabilir.’

   ‘‘Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.’’

   Bu yukarıdaki hükümlerden de görebileceğiniz üzere dosyada gizlilik kararı verildiğinde savcının nerlerden hangi bilgileri talep ettiği görülemez. Ancak “ifade, hazır bulunan tutanaklar, bilirkişi raporları” gibi müvekkilin doğrudan dahil olduğu veya onun hakkında dışarıdan mütaala veren bilirkişilerin hazırladığı evrakları görebilme hak ve yetkisi verilmiştir.

   ANCAK UYGULAMADA BİRÇOK KEZ GİZLİLİK KARARI VERİLEN DOSYA AVUKATA DAHİ HİÇBİR ŞEKİLDE GÖSTERİLMEMEKTEDİR.

   Tüm bu istisnalar ve özel durumlar haricinde dosyayı inceleyip örnek alabilmek mümkündür.Dev makalemizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın ve sağlıcakla kalın…

    Yorum Yap