Kimlik Bilgisi Vermeden BİMER ve CİMER’e şikayet

Hızlı soru sor: Kimlik bilginizi paylaşmadan BİMER ve CİMER gibi idari şikayet mercilerine müracat etmeniz mümkün değildir. Ancak illa kendi kimlik bilginizle bu şikayet yapılmak zorunda değil. Yani işi yasaları tatbik ettirmek olan ve kanunların, nizamların uygulanmasını denetlemek olan avukatlar da bu şikayetleri sizin yerinize yapabilir. Hem bu sayede hasım sahibi olmaktan kurtulabilir hem de […]
Continue Reading

Memuriyet Görevden Uzaklaştırma

Sorularınızı bu formdan sorabilirsiniz: Bu konuyla ilgili tüm mevzuat metinleri aşağıdadır. Görevden Uzaklaştırma Madde 137 – Görevden uzaklaştırma, Devlet kamu hizmetlerinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülecek Devlet memurları hakkında alınan ihtiyati bir ted- birdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri, soruşturmanın herhangi bir safhasında da alınabilir. Yetkililer: Madde 138 – Görevden uzaklaştırmaya yetkililer şunlardır. a) Atamaya […]
Continue Reading