Tasarrufun iptali davası; alacağını icra takibi yoluyla borçludan tahsil edemeyen alacaklının, borçlunun son 5 yıl içerisinde gayrimenkul veya menkul mallarına ilişkin mal kaçırmak amacıyla yapmış olduğu tasarruflarını iptal etmek için, borçluya ve/veya malı devralan üçüncü kişiye karşı husumet yöneltilmek suretiyle açılan özel bir davadır.

Tapu İptal Davalarından Farklıdır

Hukuki sonuçları ve etkileri yönüyle tapu iptal ve tescil davalarından farklıdır.

Daha Çok Bankalar Başvuruyor

Bankalar, varlık yönetim şirketleri alacaklarını kurtarmak için bu davadan faydalanıyor.

Şartları

Burada yazan şartlar en genel nitelikte olanlarıdır. Elbette güncel Yargıtay kararları ışığında daha özel şartlar da mevcuttur.

  • Tasarrufun iptali davası açılabilmesi için, öncelikle alacaklı ile borçlu arasında gerçek ve muvazzalı olmayan bir borç ilişkisi mevcut olmalıdır.
  • Borçlu hakkında  bir şekilde aciz vesikasının olması gerekir; icra takibi konusu edilen alacağın borçlusu hakkında aciz vesikasının alınması gerekir.
  • Borçlu hakkında başlatılmış olan icra takibinin daha evvelden kesinleşmiş olması gerekir
  • İcra iflas Kanunu’nun 277. ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali davasının açılabilmesi için iptali talep edilen tasarrufun, icra takibi konusu edilen borcun doğum tarihinden sonrasında icra edilmesi şarttır..