Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Dilekçe Örneği

Örnek Anayasa Bireysel Başvuru Dilekçesi

İhlal türünüze uygun olacak şekilde örnek Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru dilekçeleri elimizde. İletişim hattından yazmanız halinde “durumunuza özel dilekçe örneğini” verebilirim. Ancak örnek dilekçe illa ki sizin durumunuza birebir uymayabilir. O sebeple muhakkak bir avukata yazınız ve kontrol ettiriniz. Hatta tek başınıza böylesi bir başvuruyu yapmanızı da önermiyorum. Gidin gerekirse iphonu’unuzu satın ve avukatınıza 3-5 bir şeyler verin ve öyle başvurun. Çünkü madem ta Anayasa’lara kadar gidecek kadar hayati bir temel hak ihlali söz konusu öyleyse bu tek kurşunuzu da profesyonelce kullanın.

Sorunuzu Şu Formdan Sorabilirsiniz, Cevap Mailinize Gelsin

  Bireysel Başvuru Şartları

  • Doğrudan, mahkeme kanalıyla veya yurt dışındaki konsolosluklar yoluyla yapılabilir.
  • Harç eksiksiz ödenmelidir ve bu hususta belge muhakkak dosyaya sunulmalıdır.
  • Tüm olağan iç hukuk yolları tüketilmelidir.
  • İhlalin öğrenildiği tarih muhakkak yazılmalıdır.
  • Uğranılan zarar somut olarak belirtilmelidir.
  • Dayanılan deliller ve bu husustaki evraklar eklenmeli (bu konuda da aşırı titizler)
  • Eğer 30 günlük süre haklı bir mazeret nedeniyle aşıldı ise bu mazeretin kalmasından itibaren bu mazerete ilişkin delil ile birlikte 15 gün içerisinde başvuru yapılabilir. (normalde 30 gün içerisinde başvuru şart yukarıda da izah ettiğimiz üzere)
  • Neden “Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşıdığı” ve ” önemli bir zarara uğrandığına dair belgeler” MUHAKKAK yer almalıdır. (Aksi halde Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkındaki 6216 sayılı kanunun 48. maddesinin 2 fıkrası dolayısıyla başvurunuz reddedilebilir. Aslında böylesi soyut ve muğlak bir hak tanınması pek hoş kaçmamış ancak kanun dediyse yapacak bir şey yok)
  • Daha önce Anayasa Bireysel başvuru yapmamış olmak
  • Nihai kararın tebliğine ilişkin tebliğ evrakı suretini de ekleyin (süresi içerisinde başvurduğunuza dair kanıt olması açısından)
  • Olağan ve olağanüstü kanun yolu başvuru var ise bu dilekçelerinin mahkemece onaylı örneklerin eklenmesi gerekir (bu iş biraz çetrefilli ama iç tüzükte yazıyor mecbur eklemek gerek)

  Bireysel Başvuru Süresi-zamanaşımı?

  Eğer ki tüm başvuru yolları tükendiyse ve bu hususta son karar tebliğ edildi ise bu tebliğden itibaren 30 gün içerisinde süre biter. Bu süreden sonra maalesef Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkınız kayboluyor. O sebeple süreyi kaçırmamaya dikkat ediniz.

  Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru harcı ne kadar?

  En son 446,50 TL idi ancak her sene enflasyona göre bu rakamlar güncelleniyor. Devletimiz harcını eksik almaz. Bunun haricinde eğer avukat ile bu başvuruyu yaparsanız notere 200 küsür tl harç daha ödemeniz gerekmektedir.

  Bireysel Başvuru Dilekçesi

  Dilekçede Ne Yazacağım?

  1. Aşağıdaki başlıklardan hangi hakkının ihlal edildiğini Anayasa maddesi ile birlikte öğrenmelisin.
  2. Bu ihlal edilmiş olan anayasal hakkının neden ihlal edildiğini detaylıca yazmalısın
  3. İç hukuk yollarını tamamen tükettiğini ve elinden geleni ardına koymadığını ifade etmelisin.
  4. Neden mağdur olduğunu ve mağduriyetinin incir çekirdeğini dolduracak seviyeyi aştığını izah etmelisin. (eğer mağduriyet azsa Anayasa mahkemesi dosyanızı incelemekten imtina edebilir)
  5. Eklerin neler olduğunu, delillerinizi ve gerekirse bunların nereden temin edilebileceği
  6. Tüm kişisel bilgilerinizi eksiksiz yazın.
  7. Nüfus cüzdanı suretiniz dosyada muhakkak yer alsın.
  8. Başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin süreçlerin tümünü tek tek tarihleri ile birlikte alt alta yazın

  Sık Sorulan Sorular

  Anayasa mahkemesine kimler başvuru yapabilir?

  Bireyler, tüzel kişiler, şirketler, dernekler başvuru yapabilir. Sadece kamu tüzel kişileri böyle bir hakka sahip değildir.

  Anayasa Mahkemesi kararları bağlayıcı mı?

  Tek kelime ile evet. Hukuk devleti içerisinde yaşayan herkesi bağlar.

  Anayasa Mahkemesi Komisyon incelemesi ne kadar sürer?

  Genelde 1 senede ancak karar veriliyor.

  Anayasa Mahkemesi’ne yapmış olduğum bireysel başvuru haksız olarak reddedilirse ne yapabilirim?

  Bu saatten sonra Avrupa İnsan Haklar Mahkemesi’ne başvuru yapabilirsiniz. Onun prosedürü de yazılı olup onda da kendisine münhasır incelikler mevcuttur.

  Anayasa Mahkemesi bireysel başvurumda belge eksik olursa ne olur?

  Eğer belge eksik ise Anayasa Mahkemesi resen ara karar alıp o belgeyi temin edebilir veya bizzat sizin temin edip sunmanız için süre verebilir. Ancak bunları hiç yapmayı sırf belge eksik diye başvurunuzu tamamen reddetmesi de mümkündür. O sebeple başvurunuzu; profesyonelce ve Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkındaki kanun ve iç tüzüğe uygun olarak yapmanız önem arz etmektedir.

  

  Yorum Yap